Llanddona

Adre / Home

Bydd Cyngor Cymuned Llanddona yn cyfarfod yn yr Ysgol bob mis, heblaw am ym mis Awst a mis Rhagfyr, pan na chynhelir cyfarfodydd.   Mae’r Cyngor Cymuned yn gwasanaethau pentref ac mae’n cynnwys 10 aelod etholedig o’r gymuned leol.    Mae’n aelod o Un Llais Cymru.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r llwybrau cyhoeddus yn y pentref, ac mae hefyd yn cynrychioli’r preswylwyr lleol ar Bwyllgor Cyswllt y Cyngor Sir.

Llanddona map

Llanddona Community Council meets at the local School every month apart from the months of August and December, when no meetings are held.   The Community Council serves the village of Llanddona and is made up of 10 elected members from the local community.   It is a member of One Voice Wales.

The Council has responsibility for the maintenance and upkeep of the public footpaths in the village It also represents the local residents at the County Council liaison committee.