Llanddona

GDPR

 

Data protection – General Data Protection Regulations (GDPR)

 

 

Mae’r rheoliadau sy’n ymwneud â dal a phrosesu data personol yn newid o 25 Mai 2018, gyda chyflwyniad y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Gellir dod o hyd i rybudd preifatrwydd gwefan y Cyngor YMA.

Gellir dod o hyd i fanylion ar sut i gael gwared â chwcis porwr YMA

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau a allai fod gennych at Glerc y Cyngor Cymuned trwy’r dudalen Gyswllt


The regulations surrounding the holding and processing of personal data are changing from the 25th May 2018, with the introduction of the General Data Protection Regulations (GDPR).

The Councils web site privacy notice can be found HERE.

Details on how to remove browser cookies can be found HERE

Any questions that you may have should be referred to the Community Council Clerk.

More details about GDPR

 

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r safle i ddarparu profiad gwell o ddefnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan the About Cookies website sy'n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern. This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Close